Шраменко Володимир Миколайович

Шраменко Володимир Миколайович

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Закінчив математичний факультет Донецького Державного Університету у 1999 році.

Навчався в аспірантурі Інституту прикладної математики та механіки (ІПММ) НАН України, м.Донецьк

Дисертаційна робота на здобуття ступеня кандидата а фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння (2005 рік).

"Індекс критичної точки недиференційовного еліптичного оператора."

Науковий керівник: академік НАН України І.В. Скрипник.

Наукові інтереси: топологічні методи дослідження нелінійних граничних задач, поведінка розв'язків вироджених нелінійних параболічних рівнянь. Фінансова математика: Machine Learning та Data Analysis у задачах прогнозування ризиків та формуванні портфелів цінних паперів.

В НТУУ КПІ працює з 2003 року на посадах асистента та доцента.

За цей час викладав курси: "Лінійна алгебра", "Теорія узагальнених функцій", "Нелінійний функціональний аналіз", "Варіаційне числення" на фізико-математичному факультеті, а також курс "Вищої математики" на ММІ, ФБТ, ХТФ, ІХФ.

Керує науковою роботою магістрів на фізико-математичному факультеті.

Засновник та керівник проекту "Віддаленого вивчення математики" www.math.ua,

а також обличчя популярного освітнього youtube каналу Vladimir Shramenko

Хоббі: альпінізм, гірський туризм.

Науково-інноваційна робота
  • On the behavior of solutions of the Cauchy problem for a degenerate parabolic equation with source in the case where the initial function slowly vanishes// A.V. Martynenko, V.N. Shramenko, A.F. Tedeev, Ukr. Mat. Zh., V. 64.- №11.-2012.- pp.1500-1515
  • The Cauchy problem for a degenerate parabolic equation with inhomogeneous density and source in the class of slowly decaying initial data// A.V. Martynenko, A.F. Tedeev, V.N. Shramenko, Izvestiya: Mathematics, V.76:3.- 2012.- pp.563-580
  • The index of an isolated critical point for a class of non-differentiable elliptic operators in reflexive Banach spaces// A.G. Kartsatos, I.V. Skrypnik, V.N. Shramenko, Journal of Differential Equations 214 (1), 2005.-pp.189-231
  • Оценка решения задачи Коши вблизи времени обострения для квазилинейного параболического уравнения с источником и неоднородной плотностью// А.В.Мартыненко, В.Н. Шраменко, Нелинейные граничные задачи: сб. науч. тр.—2010.—Т. 20.—С. 104-115.
  • Індекс критичної точки недиференційовного еліптичного оператора із сильним зростанням коефіцієнтів. Абстрактна теорема / В.М. Шраменко // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. — Донецьк: ІПММ НАН України, 2008. — Т. 16. — С. 223-231.
  • Индекс критической точки недифференцируемого эллиптического оператора высшего порядка // Шраменко В.Н., Труды ИПММ НАН Украины.- 2004. - Т.9. - С. 221-231.
Навчально-методична робота

Відеолекції "Вища математика"

Лекція №1. Числові ряди. Властивості збіжних рядів. Ознаки збіжності: порівняння, Даламбера, Коші

Лекція №2. Знакозмінні ряди. Абсолютна та умовна збіжність. Теорема Лейбниця.

Лекція №3. Функціональні ряди. Поточкова та рівномірна збіжність. Ознака Вайєрштраса.

Лекція №4. Степеневі ряди. Радіус збіжності. Властивості.

Відеолекції "Варіаційне числення"

Лекція №1. Основні задачі варіаційного числення. Неперервність функціоналів.

Лекція №2. Варіація функціонала за Фреше та Гато. Необхідна умова екстремума. Рівняння Ейлера.

Лекція №3. Різні випадки рівняння Ейлера.

Лекція №4. Задача про мінімальну площу поверхні тіла обертання. Задача про брахістохрону.

Відеолекції "Нелінійний функціональний аналіз"

Лекція №1. Банахів простір. Лінійні функціонали та лінійні оператори у банахових просторах.

Лекція №2. Теореми про нерухомі точки. Стискаючі відображення.

Лекція №3. Розв'язність нелінійної крайової задачі. Застосування принципу стискаючих відображень.

Навчальні матеріали для студентів
Магістерські роботи
V.A. Vasylenko. Conditions for the finite speed of propagation of non-negative solutions of the Bussinesque equation with nonhomogeneous density