Кузьма Олександр Всеволодович

Кузьма Олександр Всеволодович

доцент,

кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР магістр(спеціаліст)

Розроблення конкурсних завдань до студентських олімпіад; Назва олімпіади: Олімпіада до дня ПБФ; Назва дисципліни: Вища математика
Перероблення робочих програм навчальних дисциплін; Назва дисципліни: Робоча навчальна програма з курсу вищої математики для студентів заочного відділення ПБФ

Перероблення робочих програм навчальних дисциплін; Назва дисципліни: Рабоча навчальна програма з вищой математики для студентів стаціонару ПБФ

Удосконалення дистанційних курсів; Назва матеріалу: Домашня контрольна робота для студентів 2 курсу заочного відділення ПБФ за темою «Кратні інтеграли і ряди»

Перероблення навчальних програм навчальних дисциплін; Назва дисципліни: Навчальна програма з курсу вищої математики для студентів спеціальностей ПК, ПО ПБФ денного відділення

Перероблення навчальних програм навчальних дисциплін; Назва дисципліни: Навчальна програма для студентів 1, 2 курсів заочного відділення ПБФ з курсу вищої математики

Науково-інноваційна робота

Доповідь на конференціях – закордонних; Назва держави – Російська Федерація; Назва доповіді – Модель сферического газового объёма при исследовании роста пузырькового роя в вибрирующей жидкости; Автори – Кузьма О. В.; Місце проведення – Москва, МГУ; Дата проведення: 31.03.2009

Доповідь на конференціях – міжнародних; Назва доповіді – Колебания включений в столбе жидкости, возбужденные осцилляциями сферы у поверхности жидкости ; Автори – Кузьма О. В., Рудик Т. О., Суліма О. В., Качаєнко О. Б.; Місце проведення – Севастополь, СевНТУ; Дата проведення: 16.09.2008

Публікації, публікації у наукових виданнях (статті, доповіді) у – інших; Кузьма А. В., Рудик Т. А., Сулима О. В., Качаенко О. А. Колебания включений в столбе жидкости, возбужденные осцилляциями сферы у поверхности// Прикладные задачи математики и механики. Труды конференции. – Севастополь, Сев. НТУ. – 2008. – С. 121 – 124.

Організаційно-виховна робота

Відповідальний за напрям проведення учбово-методичної роботи кафедри на ПБФ