Гречко Андрій Леонідович

Гречко Андрій Леонідович

професор,

доктор фіз. – мат. наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua
Науково-методична робота
  • 1. Методика викладання математики [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студ. напряму підготов. 6.040201 «Математика» / Уклад. А.Л.Гречко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч. І. Алгебра. – 52 с.
  • 2. Методика викладання математики [Текст] : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студ. напряму підготов. 6.040201 «Математика» / Уклад. А.Л.Гречко. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – Ч. ІІ. Алгебра логарифмічних та тригонометричних функцій. – 56 с.
  • 3. Гречко А.Л., Про необхідні умови слабкої регулярності лінійного розширення динамічної системи на торі. Укр. матем. журн. - 1998.- т.50, №3. - С. 424-425.
  • 4. Гречко А.Л., Діагональні збурення регулярних розширень динамічних систем на торі. Нелін. коливання. - 2000. - Т.3, - С. 36-43.
  • 5. Гречко А.Л., Про достатні ознаки існування обмежених розв’язків неоднорідних лінійних розширень динамічних систем.Укр. мат. журн. – 2010. – Т.62, №5. – С.604-611.
  • 6. Гречко А.Л. Про деякі якісні властивості монотонних розширень динамічних систем. Укр. мат. журн. – 2011. – Т.63, №10. – С.1326-1335.