Герасимчук Віктор Семенович

Герасимчук Віктор Семенович

доктор фізико-математичних наук,

професор кафедри математичної фізики

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Освіту отримав у Харківському і Донецькому державних університетах; 1980 – кандидат фізико-математичних наук, 1996 – доктор фізико-математичних наук, 2001 – профессор по кафедрі вищої математики, 1995 – член Нью-Йоркской Академії наук, 1996 – Soros Associate Professor; названий в збірках Who’sWho in the World (16th-21th Editions).

До 2003 року працював на кафедрі вищої математики і економетрії у Донбаській національній академії будівництва і архітектури послідовно як асистент, старший викладач, доцент, професор і завідувач кафедри. Потім – на посаді професора кафедри вищої математики Донецького національного технічного університету. Читав загальний курс з вищої математики для студентів факультету обчислювальної техніки.

З вересня 2007 року працює на посаді професора кафедри математичної фізики НТУУ. Викладає навчальні дисципліни “Методи математичної фізики” і “Основи теорії солітонів” на фізико-математичному факультеті та курс “Вища математика” на приладобудівному факультеті.

Співавтор відомих навчальних посібників:

1. Герасимчук В.С., Васильченко Г.С., Кравцов В.І. Вища математика. Повний курс
у прикладах і задачах: У 3 т. – К.: Книги України ЛТД, 2009-2010.

2. Герасимчук В.С., Васильченко Г.С., Кравцов В.И. Курс классической математики
в примерах и задачах: В 3 ч. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008-2009.

3. Шалдырван В.А., Герасимчук В.С. Методы математической физики. – М., “Вузовская книга”, 2006, 512с.

4. Шалдырван В.А., Герасимчук В.С. Классические задачи математической физики.
В 3 ч. / Мин-во освіти і науки України – Донецьк: ДонНУ, 1999-2002.

Напрями наукової діяльності – теоретична і математична фізика, сучасні методи нелінійної математичної фізики, теорії солітонов. У числі основних результатів – розробка на основі теорії збурень для солітонів теорії нелінійної динаміки магнітних неоднорідностей в магнітовпорядкованих кристалах з декількома магнітними підгратками в зовнішніх осцилюючих полях різної фізичної природи; передбачення дрейфу двофазних доменних структур, що існують в околі спін-орієнтаційних фазових переходів 1-го роду, в змінних полях. Теоретично обгрунтував можливість структурних фазових перетворень у впорядкованих гратках циліндричних магнітних доменів; побудував теорію просторової стабільності магнітних доменів, які існують в суміжних шарах багатошарових плівок, що мають різні структурні особливості.

Автор понад 140 наукових робіт, серед яких публікації:

- Adsorption of polymer chains at two impenetrable interfaces. Письма в ЖЭТФ, 2011, Т.93, Вып.7-8, С.477-481.

- Adsorption of polymer chains at penetrable interfaces. ЖЭТФ, 2011, Т.139, Вып.3, C. 587-596.

- Динамика доменной границы в поле звуковой волны, распространяющейся в плоскости границы. ЖЭТФ, 2000, Т.118, Вып. 6(12), C. 1384-1390.

- Динамика промежуточного состояния и межфазных доменных границ во внешнем осциллирующем магнитном поле. ЖЭТФ, 1997, Т.112, Вып.4(10), С.1374-1386.

- Нелинейная динамика доменных границ в поле звуковой волны. ЖЭТФ, 1994, Т.106,
Вып. 4(10), С.1146-1155.

- Структурные фазовые переходы в решетках ЦМД . Письма в ЖЭТФ, 1994, Т.59, Вып.7, С.467-470.

- Дрейф доменных границ в слабых ферромагнетиках. ЖЭТФ, 1993, Т.103, Вып.1, С.151-162.

- Дрейф доменных границ в антиферромагнетике. ЖЭТФ, 1992, Т.101, Вып.4, С.1360-1365.

- Domain-wall and domain-structure dynamics in weak ferromagnets. Physical Review B, 1999, V.59, № 10, P.6966-6973.

- Domain walls motion in antiferromagnets in microwave fields. Physical Review B, 1994, V.49,
№ 14, P.9608-9612.

- Phase transitions in bubble lattice under temperature lowering. Journal of Applied Physics, 1994, V.75(10), P.6092,

- Induced motion of domain walls in multiferroics. Journal of Physics: Condensed Matter, 2009, V.21, P.176003(6pp).

- Dynamics of domain walls in ferrimagnets in the field of an arbitrary polarized acoustic wave. Journal of Physics: Condensed Matter, 2000, V.12, № 13, P. 3119 –3129.

- Domain wall dynamics in ferrite’s in an external oscillating magnetic field. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 1995, V.146, P.323-334.

- Electric field induced drift motion of domain walls. Ferroelectrics, 1994, V.162, P.293-298.

- Динамика доменных границ в слабых ферромагнетиках с квадратичным магнитоэлектрическим взаимодействием. ФТТ, 2012, Т.54, Вып.1, С. 79-84.

- Влияние переменного магнитного поля на стационарные распределения намагниченности в слабых ферромагнетиках. ФТТ, 2008, Т.50, Вып.1, С.82-87.

- Характер частотной зависимости амплитуды смещения доменной границы в поле звуковой волны. ФТТ, 2005, Т.47, Вып.11, С.2004-2008.

- Динамика доменных границ в легкоплоскостном магнетике в поле звуковой волны. ФТТ, 2003, Т.45, Вып.1, С.119-123.

- Вынужденное движение доменных границ в ферритах-гранатах в поле звуковой волны. ФТТ, 2001, Т.43, Вып.10, С. 1849-1855

- Динамика межфазных доменных границ при фазовом переходе типа Морина. ФТТ, 1999, Т.41, Вып.2, С.274-283.

- Вынужденные колебания доменных границ в ферримагнетиках во внешнем магнитном поле. ФТТ, 1995, Т.37, Вып.7, С.2021-2028.

- Дрейф магнитных доменных границ в электрическом поле. ФТТ, 1994, Т.36, Вып.8,
С.324-332.

- Влияние быстро осциллирующего магнитного поля на доменные границы с внутренней структурой. ФТТ, 1990, Т.32, Вып.2, С.391-397.

- Дрейф доменных границ ab-типа в слабых ферромагнетиках. ФНТ, 2002, Т.28, № 12, С.1235-1238.

- Особенности нелинейной динамики доменных границ в ферримагнетиках. ФНТ, 2001, Т.27, № 2, С.170-177.

- Нелинейная динамика четырехподрешеточного антиферромагнетика La2CuO4. ФНТ, 1994, Т.20, № 2, С.142-149.

- Динамика доменных границ ab-типа в магнетиках с квадратичным магнитоэлектрическим взаимодействием. Известия РАН, серия физическая, 2011, Т.75(8), С. 1110–1112.

- Динамика крупномасштабных магнитных неоднородностей в сегнетомагнетиках с линейным магнитоэлектрическим эффектом. Известия РАН, серия физическая, 2009, Т.73(7), С. 958-960.

Член Спец. ради з захисту докторських (кандидатських) дисертацій (ДонФТІ НАНУ). Член оргкомітету міжнародної науково-технічної конференції “Прикладні задачі математики і механіки” (СевНТУ МОНУ).

Індекс Гірша (h — кількість статей, на які є посилання в понад h публікаціях)