Зражевська Віра Федорівна [ожидает перевода]

Зражевська Віра Федорівна [ожидает перевода]

доцент,

канд. фіз.-мат. наук

The teacher's page at intellect.kpi.ua
Науково-методична робота
  • 1. Звичайні диференціальні рівняння та системи [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу для студ. енерг. спец. усіх форм навчання / Уклад.: І.П. Грабовий, В.Ф.Зражевська, Т.В.Карнаухова та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 48 с.
  • 2. Могильова В.В., Зражевська В.Ф., Карнаухова Т.В. Звичайні диференціальні рівняння та системи [Електронний ресурс]. – Київ: НТУУ «КПІ», 2014.