Журавська Ганна Вікторівна

Журавська Ганна Вікторівна

доцент,

кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Закінчила Київський Національний Університет імені Тараса Шевченко,

Механіко-математичний факультет. 1994-1999. Доцент. Кандидат фізико-математичних наук. Читає вищу математику, математичну фізику (Лекції та практичні заняття).

Наукові інтереси: питання усереднення задач для нелінійних еліптичних та параболічних рівнянь другого порядку в перфорованих областях та дослідження поведінки розв’язків таких задач, усувні особливості розв’язків для нелінійних задач.

Дисертаційна робота на здобуття ступеня кандидата а фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння.

"Рівномірне наближення розв’язків нелінійних задач в перфорованих областях."

Виконано в Інституті математики НАН України.

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор,

академік НАН України

Скрипник Ігор Володимирович.

Науково-інноваційна робота

Публікації у наукових виданнях (статті, доповіді)

  • Журавская А.В. Поточечная оценка градиента нелинейной параболической задачи. // Праці Інституту математики НАНУ. Математика та її застосування., 36, – 2001, – c.103-110.
  • Скрыпник И.В., Журавская А.В. Равномерная апроксимация решений параболических задач в перфорированных областях. // Нелинейные граничные задачи, –2003, – №. 13, – c.149-164.,
  • Скрыпник И.В., Журавская А.В. Равномерная апроксимация решений нелинейных параболических задач в перфорированных областях. // Труды ИПММ НАН Украины, – 2003, –Т.8, – c.142-146.,
  • Скрыпник И.В., Журавская А.В. Равномерная апроксимация решений нелинейных параболических задач в перфорированных областях. // Український математичний журнал, – 2004, –Т.56, – № 9, – c.1244-1258.
  • Скрипник І.В., Журавська Г. В Рівномірне наближення розв’язків нелінійних задач в перфорованих областях при поверхневому розподілі неоднорідностей. – Київ, 2005.– 56 с.– (Препр. / НАН України. Ін-т математики; 2005.4)
  • I. V. Skrypnik, A. V. Zhuravskaya Uniform approximation of solutions of nonlinear parabolic problems in perforated domains. // Ukrainian Mathematical Journal – 9-2004, – Volume 56, – Issue 9, – pp 1481-1498.
  • Журавська Г. В. Нелинейные параболические задачи в перфорированных областях. // Современная математика и ее приложения, – Тбилиси, 2008.– Т. 53, Суздаль-2006, Часть 1, – c.104-108. A. V. Zhuravskaya Nonlinear parabolic problems in perforated domains. // ­Journal of Mathematical Sciences, – March 2009, – Volume 157, – Issue 3, – pp 491-495.
Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та

контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр.


ММІ Прикладна механіка групи МП, ММ

МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 1 Курс Семестр 1.

Робоча програма 1-й семестр. Рейтингова система оцінювання. Варіант контрольної роботи: теорія границь. Варіант контрольної роботи: похідна. Питання до екзамену.
МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 2 Курс Семестр 2.

Рейтингова система оцінювання. Варіант контрольної роботи: інтеграл. Питання до екзамену.
МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 2 Курс Семестр 3.

Робоча програма 3-й семестр. Рейтингова система оцінювання. Методичні вказівки «Ряди». Варіант контрольної роботи: кратні інтеграли. Варіант контрольної роботи: теорія поля. Питання до екзамену.
МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ

 2 Курс Семестр 4.

Робоча програма 4-й семестр. Рейтингова система оцінювання. Питання до екзамену.
МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА

 2 Курс Семестр 3.

Робоча програма 3-й семестр Рейтингова система оцінювання Типово-розрахункова робота. Варіант контрольної роботи.
МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА

 2 Курс Семестр 4.

Рейтингова система оцінювання Типово-розрахункова робота. Варіант контрольної роботи. Питання до екзамену
МАТЕМАТИЧНА ФІЗИКА

 3 Курс Семестр 5.

Робоча програма 5-й семестр Рейтингова система оцінювання Типово-розрахункова робота. Варіант контрольної роботи. Методичні вказівки