Стогній Валерій Іванович

Стогній Валерій Іванович

кандидат фізико-математичних наук, доцент,

доцент кафедри математичної фізики фізико-математичного факультету

Національного технічного університету України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Дата та місце народження: 1 червня 1962 р., м. Севастополь.

Освіта:

1979−1984 рр. − механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т. Шевченка (спеціальність − математика); 1986−1989 рр. − аспірантура на кафедрі математичної фізики механіко-математичного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка, науковий керівник – професор, член-кор. АН України В.І. Фущич.

Дисертація:

1989 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему “Теоретико-алгебраїчний аналіз деяких диференціальних та інтегро-диференціальних рівнянь” (спеціальність – диференціальні рівняння та математична фізика) в Київському державному університеті ім. Т. Шевченка, науковий керівник − професор, член-кор. АН України В.І. Фущич.

Тематика наукових досліджень:

Симетрійний аналіз і точні розв’язки диференціальних рівнянь з частинними похідними.

Досвід професійної діяльності:

1989−1995 рр. − асистент кафедри вищої математики № 3 Національного технічного університету України “КПІ”; 1995−2000 рр. − доцент кафедри вищої математики № 3 Національного технічного університету України “КПІ”; 2000 р. – по т.ч. − доцент кафедри математичної фізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Публікації в наукових виданнях.

Станом на кінець 2017 р. є автором/співавтором понад 90 наукових праць, з яких 2 монографії та 28 наукові статті в провідних фізико-математичних журналах України (“Доповіді Національної Академії Наук України”, “Український математичний журнал”, “Нелінійні коливання”, “Наукові вісті НТУУ “КПІ”, Математичний Вісник Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка), а також в фахових міжнародних журналах (Journal of Physics A: Mathematics and Generalization (Великобританія), Journal of Mathematical Physics (США), Reports on Mathematical Physics (Польща), Journal of Nonlinear Mathematical Physics (Україна-Швеція)).

Монографії:

1. Лагно В.І., Спічак С.В., Стогній В.І. Симетрійний аналіз рівнянь еволюційного типу. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2002. – 360 с.

2. Лагно В.И., Спичак С.В., Стогний В.И. Симметрийный анализ уравнений эволюционного типа. – Москва−Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2004. – 392 с.

Участь у міжнародних конференціях та наукові візити.

Був учасником багатьох міжнародних конференцій, зокрема: Міжнародна наукова конференція ім. академіка М.П. Кравчука (м. Київ, 1992, 1996, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2015 та 2016 рр.), Міжнародна конференція “Симетрія в нелінійній математичній фізиці” (м. Київ, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 та 2009 рр.), Європейський математичний конгрес (м. Будапешт, Угорщина, 1996 р.), Конференція з диференціальних рівнянь та їх застосувань “Equadiff 9” (м. Брно, Чехія, 1997 р.), Всесвітній математичний конгрес (м. Берлін, Німеччина, 1998 р.), ХХХ Симпозіум з математичної фізики (м. Торунь, Польща, 1998 р.), Міжнародна конференція з диференціальних і функціонально-диференціальних рівнянь (м. Москва, Росія, 1999 та 2011 рр.), Міжнародні конференції “Функціональні простори. Диференціальні оператори. Проблеми математичної освіти”, присвячені 80-, 85- та 90-річчю Л.Д. Кудрявцева (м. Москва, Росія, 2003, 2008 та 2013 рр.), Міжнародна конференція “Диференціальні рівняння та суміжні питання”, присвячена пам’яті І.Г. Петровського (м. Москва, Росія, 2007 та 2011 рр.), Міжнародна конференція молодих вчених з диференціальних рівнянь та їх застосувань ім. Я.Б. Лопатинського (м. Донецьк, 2008 та 2012 рр.; м. Львів, 2010 р.), Міжнародна конференція присвячена 70-річчю ректора МДУ академіка В.А. Садовничого “Сучасні проблеми математики, механіки та їх застосувань” (м. Москва, Росія, 2009 р.), Міжнародна конференція “Богданівські читання зі звичайних диференціальних рівнянь” (м. Мінськ, Білорусь, 2010 та 2015 рр.), Міжнародна конференція “Математика в технічних і природничих науках” (м. Криніца, 2011 р.; м. Косцеліско, 2017 р., Польща).

Брав участь в науковій літній школі університету Йювяскюля (м. Йювяскюля, Фінляндія, 2000 р.).

Здійснив науковий візит до Оксфордського університету (м. Оксфорд, Великобританія, 2006 р.).

Контакти:

Поштова адреса (роб.): фізико-математичний факультет,

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”,

просп. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна

Тел (роб.): +38 (044) 204–82–46

Тел (дом.): +38 (044) 424–02–26

е-mail: stogniyvaleriy@gmail.com