Швець Олександр Юрійович

Швець Олександр Юрійович


доктор фізико-математичних наук,

професор кафедри математичної фізики.

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Працює на кафедрі математичної фізики НТУУ«Київський політехнічний інститут» з 1997 року. Читає лекції на фізико-математичному факультеті НТУУ «Київський політехнічний інститут» з дисциплін „Динамічні системи”, „Детермінований хаос” і „Лінійна алгебра”. Керує роботою наукового семінару „Сучасні проблеми нелінійної динаміки”.

Коло основних наукових інтересів пов’язане з теорією детермінованого хаосу та теорією динамічних систем з обмеженим збудженням. Одним з перших в світі почав дослідження хаотизації неідеальних динамічних систем. Серед головних наукових результатів можна відмітити:

1. Встановлення існування детермінованого хаосу в ряді маятникових, електропружних та гідромеханічних систем.

2. Відкриття нових сценаріїв переходу до хаосу.

3. Побудову та опис нових типів дивних атракторів.

4. Дослідження впливу факторів запізнювання на динамічну стабілізацію маятникових систем.

Є автором більш ніж 150 наукових робіт, в тому числі трьох монографій, дві з яких видані за кордоном. Понад 50 робіт опубліковано в провідних міжнародних журналах. Багаторазово виступав з доповідями на престижних міжнародних наукових з’їздах і конференціях.

Більш детально з науково-педагогічними здобутками О.Ю. Швеця можна ознайомитися на сайті очолюваної ним наукової групи за адресою www.chaos.kpi.ua . На цьому сайті у вільному доступі знаходяться основні наукові статті та посібники О.Ю. Швеця.