Матеріали для навчального процесу

Семестр 1.

Варіант контрольної роботи з лінійної алгебри

Варіант контрольної роботи з лінійної алгебри(перескладання)

Варіант контрольної роботи з геометрії

Варіант контрольної роботи з геометрії(перескладання)

Варіант контрольної роботи: границя, похідна

Варіант контрольної роботи: границя, похідна(перескладання)

Варіант контрольної роботи: функції багатьох змінних

Варіант контрольної роботи: функції багатьох змінних(перескладання)

Варіант екзаменаційного білету

Питання до екзамену

Робоча навчальна програма 1-й семестр

Рейтингова система оцінювання

Семестр 2.

Варіант контрольної роботи: невизначений інтеграл

Варіант контрольної роботи: невизначений інтеграл(перескладання)

Варіант контрольної роботи: визначений інтеграл

Варіант контрольної роботи: визначений інтеграл(перескладання)

Варіант контрольної роботи: диференціальні рівняння

Варіант контрольної роботи: диференціальні рівняння(перескладання)

Варіант екзаменаційного білету

Питання до екзамену

Робоча навчальна програма 2-й семестр

Рейтингова система оцінювання

Семестр 3.

Варіант контрольної роботи: кратний інтеграл

Варіант контрольної роботи: кратний інтеграл(перескладання)

Варіант контрольної роботи: ряди

Варіант контрольної роботи: ряди(перескладання)

Варіант контрольної роботи: функції комплексного змінного

Варіант контрольної роботи: функції комплексного змінного(перескладання)

Варіант екзаменаційного білету

Питання до екзамену

Робоча навчальна програма 3-й семестр

Рейтингова система оцінювання