Селезньова Надія Петрівна

Селезньова Надія Петрівна

доцент кафедри математичної фізики

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Математичні дисципліни в «КПІ» викладає з 1983 року, кандидатську дисертацію на тему «Лінійчаті многовиди в біаксіальному просторі параболічного типу». захистила в 1988 році за спеціальністю «Геометрія та топологія» (науковий керівник - відомий математик –геометр і філософ Кованцов Микола Іванович).

З 1998 року викладаю курс вищої математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, математичного програмування на факультеті соціології. Розробила та викладає комп’ютерний практикум з математичної статистики. Керувала підготовкою студентів до науково-практичних конференцій факультету. Останнім часом під її керівництвом захищено дипломні роботи спеціалістів та магістрів на факультеті соціології та фізико-математичному факультеті. Тематика цих робіт стосується математичного моделювання тактики та стратегії передвиборчої боротьби, якісного аналізу навчального процесу, побудови економетричних моделей.

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР магістр(спеціаліст)
Перероблення навчальних та робочих навчальних планів; Назва напряму: Математика; Форма навчання: денна
Розроблення інтерактивних методів навчання ситуаційних вправ; Назва дисципліни: Математика
Підвищення кваліфікації (стажування); Форма проведення: підвищення кваліфікації; Місце проведення: НТУУ «КПІ»
Розроблення дистанційних курсів; Назва матеріалу: векторна алгебра та аналітична геометрія

Науково-інноваційна робота

Доповідь на конференціях – університету; Назва доповіді – розвязок варіаційного рівняння теплопровідності за допогою методу скінченних елементів.; Автори – Селезньова Н.П., Сахацька І.К.; Місце проведення – Україна, Київ, НТУ; Дата проведення: 13.05.2009

Організаційно-виховна робота

Відповідальний за напрям математика на ФСП