Рудик Тетяна Олександрівна

Рудик Тетяна Олександрівна

доцент,

кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua
Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр
Розроблення дистанційних курсів: Векторна алгебра. Аналітична геометрія.
Перероблення навчальний та робочих програм навчальний дисциплін, практик, опису кредитних модулів, РСО:

- Числові та функціональні ряди.

- Ряди Фур’є.

- Тригонометричні ряди.

Розроблення конкурсних завдань до студентських олімпіад з вищої математики для студентів II курсу ПБФ..

Науково-інноваційна робота

Публікації у наукових виданнях (статті, доповіді):

Poryev G. PhD, Rudik T. PhD, Sulima O. PhD, National Technical University of Ukraine «KPI», Kiev, Ukraine. TRAFFIC REGULATION AND REPUTATION HANDLING IN THE BITTORRENT PEER-TO-PEER NETWORK. Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. – 2008. – с. 105-110.
Кузьма А.В., Рудик Т.А., Сулима О.В., Качаенко О.Б.Колебания включений в столбе жидкости, возбужденные осцилляциями сферы у поверхности. ( Севастополь, 15.09.2008).


Організаційно-виховна робота

Підготовлення, організація і проведення спортивних змагань:

- «До Дня Приладобудівного факультету. (19.05.2009);

- Для студентів II курсу (15.05.2009).


Підготовлення, організація і проведення творчих конкурсів серед студентів: «Фотоконкурс серед студентів II курсу ПБФ».