Рудик Тетяна Олександрівна

Рудик Тетяна Олександрівна

доцент,

кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Рудик Тетяна Олександрівна, доцент кафедри математичної фізики.

Працює в НТУУ «КПІ» з 1986 року.

Викладає на ПБФ вищу математику, спеціальні розділи вищої математики.

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1981р., мех.-мат. факультет. Математик. Викладач.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук, 1986 р., 01.02.01 – теоретична механіка. Тема дисертації «Асимптотические методы в задачах управления шагающим аппаратом».

Основні наукові інтереси: аналітичне та екологічне приладобудування, магнітотерапевтичні апарати, формування математичної компетентності  студентів технічного університету.

Останні наукові праці:

Rudyk T. , Sulima O., Danylenko A. The role of mathematics in aesthetic education of students in technical university// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» . – 2020. -  №5(85), 1 т. - С. 25-28.

RudykT. , SulimaO. SomeaspectsofteachinghighermathematicsatIgorSikorskyKyivpolytechnicinstitute// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» . – 2020.- №1(81).-С.29-30.

 Високоточні джерела змінних магнітних полів: мoнoгpафiя / М.Ф. Терещенко, Г. С.Тимчик, В.Ю. Рудик, Т.О. Рудик. -  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020.- 156 с.  ISBN978-966-990-006-7 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35984

 Автоматизовані магнітотерапевтичні апарати:монографія / М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, В. Ю. Рудикта ін. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 275 с.

Статті
 1. Rudyk T., Sulima O. Use of testing of higher mathematics learning // International scientific journal “Internauka”. - 2019. - №3(65).- С. 74-75.
 2. Rudyk T., Sulima O. Polishchuk O. To a question of the specificity of using modular – rating system in course of higher mathematics/// International scientific journal “Internauka” - 2019 - №5(67), 1t . - С. 42 -44.
 3. Rudyk T. , Sulima O., Danylenko A. The role of mathematics in aesthetic education of students in technical university// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» . – 2020. -  №5(85), 1 т. - С. 25-28.
 4. RudykT. , SulimaO. SomeaspectsofteachinghighermathematicsatIgorSikorskyKyivpolytechnicinstitute// Міжнародний науковий журнал «Інтернаука» . – 2020.- №1(81). - С. 29-30.
 5. Високоточні джерела змінних магнітних полів: мoнoгpафiя / М.Ф. Терещенко, Г. С.Тимчик, В.Ю. Рудик, Т.О. Рудик. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020.- 156 с. ISBN978-966-990-006-7 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35984
 6. Автоматизовані магнітотерапевтичні апарати:монографія / М. Ф. Терещенко, Г. С. Тимчик, В. Ю. Рудикта ін. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 275 с.
Тези конференцій
 1. RudykT., SulimaO. PolishchukO. Thespecifitiesofusingmodularratingsystemincourseofhighermathematics / Збірник наукових робіт Міжнародної науково - практичної  конференції "Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у XXIстолітті" (15-16 березня 2019р, м. Одеса), 2019. - С. 43-45. 
 2. RudykT., SulimaO., StankevychV. TothequestionofpreparationofspecialistsonananalyticalandecologicalinstrumentmakinginIgorSykorskyKyivPolitechnicalInsitute/ Збірник тез наукових робіт «Сучасний вимір психології та педагогіки» 24-25 травня 2019, м. Львів.- С. 98 - 100.
 3. Рудик В.Ю. Експериментальні дослідження магнітної індукції на індукторах апарату "МИТ-11Т"/ В.Ю. Рудик, М.Ф. Терещенко, Т.О. Рудик / Збірник тез доповідей XVIIIміжнародної науково – технічної конференції «Приладобудування: стан і перспективи», ПБФ, НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 15 - 16 травня 2019 р, м. Київ, Україна, 2019. - С. 128 - 129.
 4. 4. Рудик В.Ю., Терещенко Н.Ф., Рудик Т.О. Измерение магнитной индукции на индукторах аппарата для физиотерапии комбинированного «МИТ-11Т» / 12 міжнародна науково – технічнаконференція «Прибостроение 2019», 13 - 15 листопада 2019 р., м. Мінськ, Білорусія. - С. 185 -186.
 5. Rudyk T.O, Sulima O.V. Some aspects of teaching higher mathematics at atechnical university // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (20-21 грудня 2019 р. м. Одеса). - Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. - С. 78-80.
 6. Рудик Т.О., Суліма О.В. Щодо питання викладання вищої математики в технічному вищому навчальному закладі.// Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції ( м. Львів, 27-28 грудня 2019 року). -Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2019.-Ч.2.- С. 81-83.
 7. Rudyk T.O. , Sulima O.V., Malakhov E.V., Akulenko O. S. Higher mathematics as an integral part of the aesthetic education of students in technical university//Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (17-18 квітня 2020 р. м. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2020. - Ч.ІІ. - С.78-82.
 8. Рудик Т.О., Суліма О.В., Ігнатюк Д.О. До питання формування математичної компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів // Соціально – психологічні проблеми суспільства: матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Київ, 16-17 квітня 2021 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2021. – С. 17-20.
 9. Rudyk T.O, Sulima O.V., DanilenkoA.V. Formationof mathematical competence ofstudentsattechnicaluniversity // Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2021 р. м. Одеса). - Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2021. - С. 106-109.