Поліщук Наталія Володимирівна

Поліщук Наталія Володимирівна

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua
Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр.
Перероблення навчальних програм навчальних дисциплін: вища математика, вища математика для СТ.
Розроблення опису кредитних модулів:

- вища математика для спец.Технолог.друк.вид.

- вища математика для спец.Технолог.електр.видан.

- дослідження операцій

Підготовлення та видання методичних розробок:

- Числові та функц.ряди

- Інтегр.числення фун-ції однієї змінної.

Перероблення РСО з дисципліни: дослідження операц

Науково-інноваційна робота

Відповідальний за напрям по ВПІ на кафедрі

Організація та проведення студентських олімпіад університету з математики.ій