Коваль Ольга Олександрівна

Коваль Ольга Олександрівна

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Закінчила Київський Державний університет ім. Т.Г. Шевченка, механіко-математичний факультет в 1982 р.

З 1982 р. працює в НТУУ “КПІ” на кафедрі математичної фізики, на посаді старшого викладача.

Читає лекції та веде практичні заняття з таких навчальних дисциплін:

аналітична геометрія, лінійна алгебра, диференціальне числення, інтегральне числення, диференціальні рівняння, векторний аналіз, кратні інтеграли, ряди.

Наукові дослідження в сфері диференціальних рівнянь.

Основні наукові публікації

1.О.А. Коваль, К.Ф.Топольницкая «Исследование устойчивости решений

дифференциальных уравнений со случайными параметрами»

(0,5 печ. лист). Сборник научных трудов «Прикладная математика и механика». Киев, КИИГА, 1992.

2. О.О. Коваль, К.Ф. Топольницька «Елементи лінійної алгебри, векторного числення та аналітичної геометрії. Навчальний посібник. (9,5 др. арк.), Київ КМУУА, 1996 р.

Основні методичні розробки :

3. О.О. Коваль, В.Ф. Рудь, К.Ф.Топольницька. “Диференціальні рівняння” Методичні вказівки для всіх спеціальностей (5,75 др.арк.). Київ, КМУУА, 1998 р.

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр


Організаційно-виховна робота


Організація та проведення студентських олімпіад університету; Назва – олімпіада з математики по кафедрі математичної фізики; Дата проведення – 17.03.2009;