Копась Інна Миколаївна

Копась Інна Миколаївна

кандидат фізико-математичних наук,

доцент кафедри математичної фізики

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

В 1992 р. закінчила з відзнакою Київський університет ім. Тараса Шевченка, механіко-математичний факультет.

З 1992 р. по 1995 р. навчалась в аспірантурі Київського університету ім. Тараса Шевченка.

В 1996 р. захистила кандидатську дисертацію по спеціальності 01.01.02 і отримала звання кандидата фіз.-мат. наук.

З 1996 р. працює на фізико-математичному факультеті Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту». З 2013 р. – доцент кафедри математичної фізики НТУУ «КПІ».

Наукові інтереси: теоретико-груповий аналіз та точні розв’язки диференціальних рівнянь.

Науково-інноваційна робота

Науково-інноваційна робота

Має більше 18 публікацій.

Основні публікації:

  • Станжицкий А.Н., Копась И.Н. Об инвариантных торах стохастических систем на плоскости // К., Укр. Мат. Журн. – 1996, Т. 48, № 8 с. 1125-1129.
  • Копась І.М. Про поведінку розв’язків систем стохастичних рівнянь на інваріантній множині // К., Доповіді НАН України. – 1997, № 4, с. 26-29.
  • Спічак С.В., Стогній В.І., Копась І.М. Симетрійний аналіз і точні розв’язки лінійного рівняння Колмогорова // К., Наукові вісті НТУУ „КПІ”. - 2011, № 4, с. 93-97.
  • Коваленко С.С., Копась І.М., Стогній В.І. Попередня групова класифікація одного класу узагальнених лінійних рівнянь Колмогорова // К., Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2013, №4, с.62-72.
  • Стогній В.І., Копась І.М., Коваленко С.С. Симетрійний аналіз одного класу (2+1)-вимірних лінійних ультрапараболічних рівнянь Колмогорова // К., Наукові вісті НТУУ „КПІ”. – 2014, № 4, с. 102-107.
Методичні роботи:
  • Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функції однієї змінної // К., Метод. вказівки до викон. типових розрахунків для студ. технічних спеціальностей. – К.: НТУУ «КПІ», ВПІ ВПК «Політехніка», 2009. – 104с.
  • Методичні вказівки та варіанти типово-розрахункових робіт з вищої математики. Ряди // Електронні ресурси: c campus.kpi.ua/tutor/index.php.
Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр. Розроблення програми навчальної дисципліни «Математика» та програм кредитних модулів. Складання положення про РСО успішності студентів з кредитних модулів. Читає лекції та проводить практичні заняття з навчальних дисциплін вищої математики.

Організаційно-виховна робота

Організація та проведення студентських олімпіад університету; Назва – Математична студентська олімпіада НТУУ»КПІ».

ММІ Семестр 1
Питання до екзамену Робоча навчальна програма Рейтингова система оцінювання Теоретичні питання до КР з аналітичної геометрії Теоретичні питання до КР з лінійної алгебри Теоретичні питання до КР з матаналізу Теоретичні питання до КР з векторної алгебри Варіант екзаменаційного білету Варіант КР з аналітичної геометрії Варіант КР з лінійної алгебри Варіант КР з матаналізу Варіант КР з векторної алгебри
ММІ Семестр 2
Математичний диктант по теорії поля Математичний диктант по дифрівнянням Питання до екзамену Робоча навчальна програма Рейтингова система оцінювання Теоретичні питання до КР по дифрівнянням Теоретичні питання до КР по інтегралу Теоретичні питання до КР по кратному інтегралу Теоретичні питання до КР по теорії поля Варіант екзаменаційного білету Варіант КР основні методи інтегрування Варіант КР дифрівняння Варіант КР інтеграли Варіант КР кратні інтеграли Варіант КР теорія поля
ММІ Семестр 3
Питання до екзамену Робоча навчальна програма Рейтингова система оцінювання Теоретичні питання до КР по операційному численню Теоретичні питання до КР по рядам Теоретичні питання до КР по теорії ймовірностей Теоретичні питання до КР по ТФКЗ Варіант екзаменаційного білету Варіант ККР числові ряди Варіант ККР знакозмінні ряди Варіант ККР функціональні ряди Варіант ККР комплексні числа Варіант ККР диференціювання ФКЗ Варіант ККР диференціювання ФКЗ Варіант ККР ряди Лорана Варіант ККР операційне числення Варіант КР ряди Варіант КР ТФКЗ