Борисенко Ольга Володимирівна

Борисенко Ольга Володимирівна

Доцент,
кандидат фізико-математичних наук

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Народилася 4 липня 1954 року, м. Київ. Закінчила механіко-математичний факультет Київського Державного університету імені Тараса Шевченко.

Доцент, кандидат фізико-математичних наук. В Київському Національному технічному університеті (НТУУ “КПІ”) працюю з 1991-го року, на посаді доцента – з 2000 року, на кафедрі математичної фізики.

Напрямок наукових інтересів: асимптотичні методи в нелінійній механіці.

Педагогічна діяльність:

Курси лекцій з “Аналітичної геометрії”, “Математичного аналізу”, “Диференціальних рівнянь”, елементів “Теорії функцій комплексної змінної”, “Операційного числення”, “Теорії ймовірностей”.

Більше 30 наукових та науково-методичних робіт (серед них 11 наукових статей).

Серед них:

- “Малые случайные возмущения в колебательных системах второго порядка” (стаття) УМЖ,1992. – Ин-т математики АН Украины т.44 №1.

- “Поведение неавтономной колебательной системы под воздейсвием малых случайных возмущений в резонансном случае”. УМЖ 1992. – Ин-т математики АН Украины. 1992 т.44 №12

- The probabilistic approach to analysis of the limiting behavior of an integro-differential equation Depending on small parameter and it’s application to stochastic process”. Journal of applied mathematics and stochastic analysis. Y.Z. Spring 1994. №1. (I.G. Malyshev, O.D. Borisenko).

- ”Асимптотическое поведение стохастической динамической системы”. Теория оптимальных решений – Киев: Ин-т кибернетики АН Украины, 1999.

(Борисенко А.Д.)

- “Предельное поведение динамической системы под воздействием малых случайных возмущений в нерезонансном случае”. Теорія оптимальних рішень – Київ 2002, №1 (Борисенко О.Д., Малишев І.Г.).

- “Asymptotic behavior of third order random oscillation system in the non-resonance case”. Theory of Stochastic Processes. 9(25), 2003, п. 3-4.

(Borisenko O.D., Malyshev I.G.).

- “Limit behavior of autonomous random oscillating system of third order”. Theory of Stochastic Processes 13(29) 2007, п. 4 (Borisenko O.D)

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять всіх видів та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр
Підготовлення та видання методичних розробок; Назва матеріалу: Вища математика.Частина 1.Лінійна алгебра,анал.геометрія,елементи математичного аналіза.Методичні вказ.

Підготовлення та видання методичних розробок; Назва матеріалу: Інформатика, обчислювальна техника,програмування та числені методи.Програмування в середовищі TurboPascal.Метод.вказівки.

Підготовлення та видання методичних розробок; Назва матеріалу: Інформатика,обч.техніка,програмування та числові методи в середовищі Turbo Pascal.Методичні вказівки

Підготовлення та видання методичних розробок; Назва матеріалу: Вища математика. Ч.1. Лінійна алгебра,аналітична геоме

Науково-інноваційна робота

Публікації, публікації у наукових виданнях (статті, доповіді) у – міжнародних, рецензуємих; Limit behevior of non-autonomous random oscillating System of third order under random periodic external disturbances in resonance case. Theory of Stochastic Processes.

Публікації, публікації у наукових виданнях (статті, доповіді) у – вітчизняних фахових; Limit bihavior of non-autonomous random oscillating system of third order under random periodic txternel disturbances. Журнал обчислювальної та прикладної математики.1(96),2008

Доповідь на конференціях – міжнародних; Назва доповіді – Third order random oscillating system under action of small external periodic disturbances; Автори – Борисенко О.Д,Борисенко О.В.; Місце проведення – Київ; Дата проведення: 15.05.2008

Доповідь на конференціях – закордонних; Назва держави – Греція; Назва доповіді – Asymptotic behaviour of fourth order random oscillatory system; Автори – Борисенко О.Д.,Борисенко О.В.; Місце проведення – Самос; Дата проведення: 04.09.2008

Організаційно-виховна робота

Куратор навчальної групи; Шифр групи – ФК-82;