Бейко Іван Васильович

Бейко Іван Васильович

професор,

доктор технічних наук,

академік Академії Наук вищої школи України,

відмінник освіти України

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Веде наукові дослідження у розвитку математично-комп'ютерних методів для розв'язання задач оптимального моделювання і задач оптимального керування складними системами та процесами в умовах неповних даних, зокрема, ієрархічно-керованими системами. Побудував теорію оптимальних моделей і теорію розв'язуючих та асимптотично-розв'язуючих операторів. У створеній ним науковій школі підготував 21 кандидата наук (6 – на зарубіжжі) і двох докторів наук.

За кращу наукову працю нагороджений Дипломом і Премією Міністерства освіти і науки України (1985), нагороджений нагрудним знаком «Ярослава Мудрого» Академії наук ВШ України, знаком «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України, дипломом і премією Міністерства вищої і середньої освіти СРСР за керівництво дипломною роботою, нагородженою Золотою медаллю на Всесоюзному конкурсі дипломних робіт.

Опубікував понад 200 наукових праць.

Навчально-методична робота

Читає лекції і проводить практичні заняття для бакалаврів, спеціалістів і магістрів фізико-математичного факультету.з нормативних курсів:

  • Варіаційне числення,
  • Математична теорія керування,
  • Методи математичного моделювання

Розробив нові робочі навчальні програми, орієнтовані на проведення практичних та лабораторних занять в комп'ютерних класах з використанням новітнього математично-комп'ютерного інструментарію для розв'язування комплексних задач великої розмірності з математичного моделювання, оптимального керування та варіаційного числення.

Науково-інноваційна робота

Веде спільні дослідження з науковцями зарубіжжя. Доповіді на міжнародних наукови конференціях 2008-2009р:.

Побудова оптимізованих стабілізаторів для нестійких динамічних систем (Східниця -: 09.04.2009),

Розв’язуючі і асимптотично-розв»язуючі оператори для оптимального моделювання і оптимізації складних систем» (Київ - 15.05.2009).
Бейко І.В., Ночвай В.І. Моделювання та оптимізація параметрів емісійних процесів у повітряному басейні міста// Математичне та комп»ютерне моделювання / Кам»янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, – Кам»янець-Подільський: К-ПНУ, 2008. – Вип.1. – C.25-33.
Бейко І.В., Зінько П.М. Методи високих порядків для розв»язування задач Коші та багатомірних крайових задач за допомогою асимптотично-розв»язуючих операторів// Математичне та комп»ютерне моделювання / Кам»янець-Подільський національний університет, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, – Кам»янець-Подільський: К-ПНУ, 2008. – Вип.1. – C.18-25.
Бейко І.В., Ночвай В.І. «Математичні методи і моделі для прогнозування процесів забруднення атмосфери урбанізованої території» (Новий світ; 22.09.2008),

Бейко І.В., Зінько П.М. «Застосування методів асимптотично-розв’язуючих операторів до побудови чисельно-аналітичних алгоритмів розв’язування задач Коші та крайових задач» (Новий світ; 22.09.2008),

Підготовка наукових кадрів:

 В цьому навчальному році під науковим керівництвом професора Бейка І.В. аспірант Ночвай Володимир Іванович захистив кандидатську дисертацію. Аспірантка Щирба Олеся Вікторівна успішно праціює над темою кандидатської дисертації, пов’язаної із розв’язуванням задач оптимального керування великої розмірності. 

Організаційно-виховна робота:

голова програмного комітету I – IV Міжнародних конференцій «Сучасні проблеми моделювання, прогнозування і оптимізації» заступник голови оргкомітету міжнародної школи-семінару «Проблеми прийняття рішень в умовах неповних даних (05.10.2008, 19.05.2009), заступник завідувача кафедри, відповідальний за комп’ютерну підготовку даних до рейтингу для викладачів кафедри. координатор робіт у співпраці КПІ з Обчислювальним центром імені Дородніцина Російської Академії наук, голова програмного комітету Міжнародних конференцій «Сучасні проблеми моделювання, прогнозування і оптимізації» (проведено вже чотверту міжнародну конференцію), заступник голови оргкомітету міжнародної школи-семінару «Проблеми прийняття рішень в умовах неповних даних (2007, 2008, 2009, 2010).