Авдєєва Тетяна Василівна

Авдєєва Тетяна Василівна

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua
Навчально-методична і наукова робота

Дидактичне забезпечення, підготовка та проведення навчальних занять та конторльних заходів. підготовка навчально-методичних матеріалів:

"Вища математика. Частина 1: Лінійна алгебра. Аналітична геометрія. Єлементи математичного аналізу".

Підготовка навчальних та робочих навчальних програм дисциплін, практик, опису кредитних модулів, РСО:

"Вища математика. Кредитний модуль: Ряди. Основи векторного аналізу".

Останні публікації:

Добровольська Е.М., Авдєєва Т.В. Із історії кафедри математичної фізики (до 110-ї річниці НТУУ «КПІ») / Питання історії науки і техники, №3, 2008, стор 2-10, 73;

доповідь на конференції "Про будову централізатора елементу рангу n-1" (Україна, Київ; 27.08.2009).

Організаційно-виховна робота

Проведення ІІІ туру Малої Академії Наук, виконання обов’язків члена оргкомітету
Куратор навчальної групи ОМ-61 фізико-математичного факультету

ФМФ 1 Курс
Питання на математичний диктант АТЧ Робоча програма АТЧ залік АТЧ рейтингова система оцінювання
ІФФ 2 курс
Операційне числення КР Операційне числення ДЗ Основи комбінаторики ДЗ ТФКЗ ККР