Івасишен Степан Дмитрович

Івасишен Степан Дмитрович

професор,
доктор фізико-математичних наук,
академік Академії наук вищої школи України,
відмінник освіти України

Сторінка викладача на сайті intellect.kpi.ua

Народився 10.12.1937 р. у с. Угорники Івано-Франківської обл. (нині м. Івано-Франківськ). У 1959 р. закінчив Чернівецький ун-т, у 1963 р. – аспірантуру при цьому ун-ті. Працював у Чернівецькому ун-ті (1961-1969, 1988-2003), Київському вищому інженерному радіотехнічному училищі (1969-1980), КДУ ім. Т.Шевченка (1980-1988), Чернівецькій філії Ін-ту прикладних проблем механіки і математики НАН України (1988-2003). Кандидат (1963), доктор наук (1981), професор (1984). З 2004 р. – професор кафедри математичної фізики НТУУ”КПІ”, а з 2005 р. – завідувач цієї кафедри.

Основні наукові результати стосуються теорії параболічних рівнянь із частинними похідними.

Автор понад 240 публікацій, серед яких монографії “Линейные параболические граничные задачи” (1987), “Матрицы Грина параболических граничных задач” (1990) і “Analytic methods in the theory of differential and pseudo-differential equations of parabolic type” (Basel-Boston-Berlin: Birkhäuser, 2004; співавтори S.D. Eidelman, A.N. Kochubei), 8 статей монографічного характеру і 12 навчальних посібників.

Підготував 13 кандидатів та одного доктора наук.

Член Українського (з 1995 р.) та Американського (з 1996 р.) наукових математичних товариств, член експертної ради з математики ВАК України (2001-2006), член спеціалізованої ради із захисту дисертацій, член редколегій чотирьох фахових журналів, заступник голови секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом “Математика” (з 2008 р.).

Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1971), медаллю “За доблесну працю” (1970), знаком “Відмінник освіти України” (1995), Нагородою Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2008).

Навчально-методична робота

Дидактичне забезпечення, підготовка і проведення навчальних занять та контрольних заходів зі студентами ОКР бакалавр, магістр(спеціаліст), експертиза навчально-методичних матеріалів, редагування навчальних посібників, розроблення навчальних програм і робочих навчальних програм для навчальних дисциплін:

  • Методи математичного моделювання,
  • Рівняння математичної фізики,
  • Теорія узагальнених функцій,
  • Узагальнені розв’язки задач математичної фізики.
Науково-інноваційна робота

Підготовка наукових кадрів – керівництво аспірантами і докторантами.

Вибрані публікації 2008 - 2010 рр.: Івасишен С.Д., Пасічник Г.С., Черевко І.М. Кафедра математичного моделювання Чернівецького університету. Основні здобутки за 20 років від часу створення. – Чернівці: Рута, 2008. – 42 с. Івасишен С.Д., Лаюк В.В. Про коректну розв’язність задачі Коші для деяких вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці, 2008. – Вип. 421. – С. 37-40. Івасишен С.Д., Івасюк Г.П. Коректна розвязність параболічних початкових задач Солонникова-Ейдельмана // Укр. мат. журн. – 2009. – Т.61, №5. – С.650-671. Івасишен С.Д., Літовченко В.А. Задача Коші для одного класу вироджених параболічних рівнянь типу Колмогорова з додатним родом // Укр. мат. журнал. – 2009. – Т.61, №8. – С 1066-1087. Івасишен С.Д., Лаюк В.В. Характеризація одного класу ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова // Укр. мат. вісник. . – 2010. – Т.7, № 1. – С.1-38. .

Організаційно-виховна робота

Науково-методична комісія МОНУ, виконання обов’язків заступника.

Член редколегії наукових видань з переліку ВАК: "Математичні методи та фізико-механічні поля", "Математичні студії", "Український математичний вісник", "Нелинейные краевые задачи".

Виконання обов’язків члена спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Організація та проведення наукових конференцій (Міжнародна конференція до 100-річчя М.М.Боголюбова та 70-річчя М.І.Нагнибіди (8-13.06.2009, Чернівці), Міжуніверситетська наукова конференція для студентів і молодих учених.

Методичні матеріали

Курсова робота з дисципліни "Рівняння математичної фізики" для студентів спеціальності "Математика" 4 курсу ФМФ

Перелік завдань План оформлення роботи Титульна сторінка Вимоги до оформлення курсової роботи